Hidromasažne kade

OSLO

Whirlpool za 3 osobe 1840 x 1230 x 690 mm

45.970,00 kn

Kupi sada
NEW YORK

Whirlpool za 4 osobe 1830 x 1830 x 800 mm

46.880,00 kn

SALVADOR

Whirlpool za 4 osobe 1600 x 1800 x 800 mm

49.450,00 kn

NIL

Whirlpool za 5 osoba 2150 x 1900 x 800 mm

50.240,00 kn

SAN ANTONIO

Whirlpool za 5 osoba 2150 x 1900 x 800 mm

51.200,00 kn

MISSISSIPPI

Whirlpool za 4 osobe 2080 mm Ø x visina 970 mm

51.850,00 kn

SOFIA

Whirlpool za 4 osobe 2000 x 1500 x 880 mm

54.000,00 kn

DUBLIN

Whirlpool za 5 osoba 2000 x 2000 x 920 mm

56.550,00 kn

PARIS BEACH ECO

Whirlpool za 3 osobe 2100 x 1580 x 780 mm

57.720,00 kn

1 2 3 4
Have no product in the cart!
0